DUBOkeur grondstof:

DUBOKEURmerk voor grondstoffen

Na het succes van het DUBOkeur product, met nu al meer dan 500 gecertificeerde producten, kregen het NIBE ook vragen vanuit de grondstofproducenten die op onafhankelijke manier wilden aantonen dat hun product een duurzame keuze is.

Het DUBOkeur® grondstof is een keurmerk dat laat zien dat een grondstof tot de meest milieuvriendelijke grondstoffen behoort. Bij het DUBOkeur® grondstof wordt gekeken naar een specifieke grondstof. Binnen deze grondstof komen alleen de milieutechnisch beste grondstoffen in aanmerking voor het keurmerk.

Een voorbeeld van een grondstof kan zand of grind zijn. Dit kan gewonnen worden uit bijvoorbeeld de zee of een rivier, maar kan ook gewonnen worden uit gerecyclede spoorballast. Het gewonnen zand/grind kan vervolgens worden gereinigd en verwerkt door middel van een installatie die draait op grijze of groene stroom. Deze verschillende winning en verwerking van het zand of grind resulteert uiteindelijk in grondstoffen met dezelfde technische eigenschappen maar met een verschillende milieubelasting. Het doel van het DUBOkeur® is om het topsegment van grondstoffen op milieugebied binnen een toepassingsgebied herkenbaar te maken.

Laat uw grondstof toetsen op de criteria voor DUBOkeur

Indien u een grondstof levert waarvan u wilt aantonen dat deze bij de milieutechnische top van de grondstoffen behoort, neem dan contact op met het NIBE om de mogelijkheden voor een DUBOkeur toetsing te bespreken.

Voor meer informatie over DUBOkeur, zie www.DUBOkeur.nl

Voor alle tot nu toe gecertificeerde grondstoffen en de milieuklassetabellen van de marktgemiddelde grondstoffen, zie: http://www.nibe.info

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Kamiel Jansen