Wearthy MPG-verbeteraar:

Wearthy MPG-verbeteraar

De WEARTHY MPG-verbeteraar helpt o.a. architecten, woningcorporaties, aannemers & vastgoedontwikkelaars van nieuwbouwprojecten de MPG-waarde te optimaliseren en daarmee de kans op een omgevingsvergunning te vergroten.

Sinds 2013 is volgens het bouwbesluit een MPG (afkorting voor ‘MilieuPrestatie Gebouwen’) verplicht bij elke aanvraag van een omgevingsvergunning. De MPG maakt de milieu impact inzichtelijk van de toegepaste materialen in een gebouw. Hoe lager de MPG waarde hoe lager de milieu impact. Vanaf 1 januari 2018 hanteert de overheid voor de MPG een maximumwaarde van 1 voor nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoren groter dan 100m2. De komende jaren zal de overheid deze MPG waarde aanscherpen om daarmee de markt te dwingen duurzamere materiaalkeuzes te maken.

De WEARTHY MPG-verbeteraar toont hoe de MPG van het huidige ontwerp verlaagd kan worden door het bieden van praktische oplossingen. De scan beoordeeld de milieuprestatie van de toegepaste materialen in het huidige bestek en geeft advies welke materialen vervangen kunnen worden voor duurzamere alternatieven op de markt.

De WEARTHY MPG-verbeteraar is een initiatief in samenwerking met New Horizon. New Horizon heeft een brede groep partners aan zich verbonden in het Urban Mining Collective. De samenwerking maakt zo een breed assortiment aan alternatieven beschikbaar. De geadviseerde duurzamere alternatieven bestaan dan ook voor een belangrijk deel uit het assortiment van het Urban Mining Collective. Zij brengen vrijgekomen materialen uit ontmantelde gebouwen op de markt, welke zijn terug gebracht tot hoogwaardige producten voor de bouw. Circulaire materialen dus, waarbij materiaal- en kapitaalvernietiging wordt voorkomen door niet te slopen maar te oogsten.
De WEARTHY MPG-verbeteraar adviseert daarnaast duurzamere alternatieven op basis van onze jarenlange kennis en ervaring. Het NIBE heeft door de jaren heen een grote materialendatabase opgebouwd waarvoor de milieu impact in kaart is gebracht (NIBE Milieuclassificaties, www.nibe.info). Hieronder vallen onder andere de producten met DUBOkeur®. Wij geven op basis van de NIBE Milieuclassificaties niet één advies, maar tonen meerdere duurzame materiaalkeuze opties, zodat u zelf de afweging tussen de milieu impact, de kosten en esthetiek kunt maken. De scan toont tevens de lagere MPG waarde van het geadviseerde geoptimaliseerde ontwerp.

De WEARTHY MPG-verbeteraar is snel en in korte tijd door ons te op te stellen (op dit moment binnen 2-3 weken, maar wij streven ernaar dat dit in de toekomst steeds sneller kan). Als uitgangspunt voor de WEARTHY MPG-verbeteraar dient u een MPG-berekening aan te leveren. (Wij kunnen voor u tegen meerwerk een MPG berekening opstellen, mocht u deze nog niet hebben. U kunt dit ook zelf doen via een van deze tools). Wij hebben de voorkeur voor een aangeleverde berekening vanuit MPGcalc van DGMR, dit programma kunt u hier gratis downloaden.

Naast de WEARTHY MPG-verbeteraar die zich focust op nieuwbouw, kunnen wij u ook helpen bij een duurzamere materiaalkeuze voor verbouw/renovatieprojecten.