kantoortransformatie:

TRANSFORMATIE OF NIEUWBOUW

In de komende jaren zal de focus binnen de gebouwde omgeving op hergebruik en herbestemming komen te liggen. Verduurzaming van de bestaande voorraad aan woningen en kantoren zal een belangrijk item blijven. Het NIBE heeft een rekenmodel ontwikkeld waarmee voor kantoren uit duurzaamheidsoogpunt een objectieve beslissing kan worden genomen voor transformatie of voor sloop en nieuwbouw.

Het rekenmodel is gebaseerd op de GreenCalc methodiek. Voor twee situaties wordt een Milieu-Index-Gebouw (MIG) berekend: voor een naar appartementen getransformeerd kantoorgebouw en voor een nieuw appartementencomplex. De vergelijking van de milieueffecten maakt inzichtelijk welke keuze uit milieuperspectief de voorkeur heeft.

Klik hier voor een folder over dit product

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Gert Jan van Beijnum