Duurzaamheid- en energievisie:

KANSEN INZICHTELIJK MAKEN

Bij locatieontwikkelingen hebben lage overheden of ontwikkelende partijen vaak nog geen vast omlijnde visie met betrekking tot de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid. Welke duurzaamheidsaspecten zijn voor de hand liggend? Wat zijn de technische, financiële en/of planologischeconsequenties van bepaalde maatregelen?

Om een besluit te nemen dienen eerst de kansen en de bijbehorende consequenties in beeld gebracht te worden. Een duurzaamheidsvisie is een product waarmee het NIBE deze kansen inzichtelijk maakt en daarmee de besluitvorming kan ondersteunen en onderbouwen. De scope van een dergelijke visie kan zeer breed zijn of specifiek gericht op het onderwerp duurzame energie.

klik hier voor een folder over dit product

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Jörg Blass