Beleidsontwikkeling:

FORMULEREN EN IMPLEMENTEREN

Lage overheden, maar ook corporaties en ontwikkelaars zijn bezig met het integreren van duurzaamheid in hun processen en producten. Een eerste stap is hierbij vaak het formuleren van een realistische beleidsdoelstelling en het verankeren ervan in de organisatie. Samen met haar opdrachtgevers ondersteunt het NIBE deze beleidsontwikkeling waarbij inhoud en draagvlak de twee pijlers van onze aanpak zijn.

Zowel op uitvoeringsniveau alsook op bestuursniveau kunnen onze medewerkers met een grote mate van empathie het beleid helder formuleren en breed gedragen in de organisatie implementeren. Interactieve workshops, on-the-job training en coaching zijn enkele bouwstenen die wij toepassen. Daarna begeleiden wij hiervoor de omzetting van beleid in concrete bouwprojecten en ondersteunen zo de vertaalslag van beleid naar realisatie.

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Jörg Blass