MPG cursus One Click LCA:

MPG cursus One Click LCA

Nieuwe woningen en kantoren groter dan 100 m2 hebben per 1 januari 2018 te maken gekregen met minimumeisen voor de milieuprestatie. Daarmee is er nu in aanvulling op bestaande minimumeisen in het Bouwbesluit voor de energiezuinigheid van gebouwen, ook een grenswaarde voor de milieueffecten van het materiaalgebruik in de bouw. Deze Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht.

DGBC geeft daarom op 19 november een training om organisaties te ondersteunen bij het maken en toetsen van een milieuprestatieberekening. Tijdens de training wordt er gefocust op een aantal relevante aspecten.


Praktische training

Als eerste wordt er gekeken naar wat een MPG is. Wanneer moet de MPG worden toegepast en welke raakvlakken zijn er met de EPC en BREEAM-NL? Na het verkrijgen van die inzichten leer je tijdens een praktische case een MPG uitrekenen, waarvoor de software van One Click LCA wordt gebruikt. De training zal worden verzorgd door Kamiel Jansen (Adviseur Duurzaam Bouwen bij NIBE) en Rudy van der Helm (Projectmanager bij DGBC).


Aanmelden


Er is ruimte voor maximaal 30 deelnemers. De training wordt gegeven op 19 november 2018 van 13:00 uur tot 17:30 uur bij Regarz Level Eleven in Amsterdam. De ontvangst start om 12:30 uur op de locatie. Na afloop is er gelegenheid om een borrel met elkaar te drinken.

De deelnamekosten voor deze training bedragen € 450,- excl. BTW. DGBC Participanten ontvangen een korting van 25%. 


Meld je aan via deze link of neem voor meer informatie contact op met Adacemy via academy@dgbc.nl.