Interreg Project: UP STRAW :

11
Oct
2017
Interreg Project: UP STRAW

Interreg Project UP STRAW is goedgekeurd door de Europese Unie

‘STRAW: premium biobased building material’
 
Het doel van het project is het opschalen van het gebruik van stro als bouwmateriaal met als beoogd resultaat een betere marktacceptatie als bouwproduct. Om dit te bereiken wordt kennis ontwikkeld en verspreid. Ook zullen er vijf iconische gebouwen worden gebouwd met (of ingepakt in) stro. Het project zal zich voornamelijk focussen op de woningbouw en utiliteitsbouw als ook renovatieprojecten met stro. Het project wil concrete handvatten bieden waarmee gemakkelijker met stro gebouwd kan worden, zoals; BIM-bibliotheek elementen, ETA en voorschriften en informatiebladen.
 
Het NIBE zal voornamelijk betrokken zijn bij het bepalen van de milieu-impact en milieuwinst door het bouwen met stro. Hiervoor willen we de levenscyclusanalyse (LCA’s) van strobalen actueel en per land specifiek maken. Ook onderzoeken we het effect op de schaduwkosten en CO2-uitstoot op gebouwniveau. Hierbij vergelijken we de strobalen projecten t.o.v. de traditionele referentie gebouwen om het verschil in milieu-impact te bepalen.
 
 
Het Interreg project is een samenwerking tussen Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittanië, België en Nederland.  Partners voor het project zijn:
  • CNCP – Centre National de la Construction en Paille (France/ lead Partner:)
  • Cluster Eco-construction, BE
  • FASBA – Fachverband Strohballenbau Deutschland e.V., DE
  • Lebensbogen eG, DE
  • SBN – Vereniging Strobouw Nederland, NL
  • Gemeente Tilburg, NL
  • SNaB – The School of Natural Building, UK
  • Hastings Borough Council, UK