DUBOkeur middag 2016:

13
Jul
2016
DUBOkeur middag 2016
De DUBOkeur dag op 19 mei was een groot succes, er was een grote opkomst en er werden interessante presentaties over het DUBOkeur gegeven. Daarnaast werden er ook enkele nieuwe producten van het NIBE in het programma behandeld, kortom een interessante dag. De gehele dag is op video vastgelegd, dus voor iedereen die het gemist heeft of een interessant onderwerp terug wil zien is de informatie hier te vinden.
 
De DUBOkeur dag werd geopend door Mantijn van Leeuwen. In zijn opening presenteert hij zichzelf als de nieuwe algemeen directeur van het NIBE en geeft hij uitleg hoe je het maximale uit een LCA / DUBOkeur traject haalt. Zo gaat hij kort in op hoe een product geoptimaliseerd kan worden aan de hand van een LCA, maar ook hoe je het DUBOkeur kunt gebruiken in de marketing / verkoop van een bouwproduct.
 
Gert Jan van Beijnum presenteert hoe het DUBOkeur en de NIBE milieuclassificaties gebruikt worden in aanbestedingen en beleidsdocumenten van o.a. overheden, projectontwikkelaars en bedrijven. Ook wordt er toegelicht hoe het DUBOkeur wordt meegenomen in diverse duurzaamheidsbeoordelingsmethodieken zoals BREEAM en het Green Key keurmerk. 
 
Gastspreker Sander Holm is werkzaam als manager van het Kenniscentrum Duurzaamheid van BAM Utiliteitsbouw en geeft een interessante presentatie over duurzaamheid bij BAM. Onder andere praat hij over de duurzaamheidsvisie van BAM en hoe de NIBE milieuclassificaties en het DUBOkeur daar een concrete invulling aan geven. 
 
Presentatie van Kamiel Jansen over het steeds groeiende aantal bezoekers en leden van de NIBE website www.nibe.info. 
 
 
Toelichting op de nieuwe ontwikkelingen en aanvullingen van www.nibe.info. Onder andere wordt aan DUBOkeur licentiehouders de nieuwe mogelijkheid geboden om zichzelf als bedrijf te presenteren op www.nibe.info. Daarmee geven we invulling aan het doel om van www.nibe.info een knooppunt voor duurzaamheid te maken.
 
De nieuwste ontwikkeling van het NIBE, de online EPD tool, wordt door Rick Scholtes gepresenteerd. De EPD-tool is een tool waarbij fabrikanten gemakkelijk zelf een levenscyclusanalyse van hun producten kunnen opstellen, hiermee wordt snel inzicht verkregen in de milieu-impact van hun producten en productieprocessen. 
 
De tool is zo opgebouwd dat aan alle eisen en normen wordt voldaan, de gemaakte berekeningen zijn daarom geschikt om opgenomen te worden in de nationale milieudatabase (NMD) en/of om er een MRPI blad van te maken. 
 
Afsluiting van Mantijn van Leeuwen waarin nog twee nieuwe producten van het NIBE worden toegelicht. 
 
Het eerste product is het BioBased keurmerk. Dit keurmerk is door het NIBE ontwikkeld zodat daadwerkelijke BioBased producten zich hiermee kunnen onderscheiden.
 
Het tweede product is de MVO-jaarrekening, dit is een tool die de duurzaamheid van een bedrijf koppelt aan de boekhouding zodat gemakkelijk inzichtelijk gemaakt wordt waar het bedrijf op het gebied van het MVO-beleid staat en waar in de organisatie mogelijke verbeterpunten zijn. 
Van beide producten zijn we nu bezig met de eerste projecten.