DUBOkeur hercertificeringen februari-maart

:

11
Apr
2017
In februari-maart 2017 zijn er weer veel DUBOkeur producten toe geweest aan de tweejaarlijkse hercertificering. Twintig producten zijn door de hertoetsing heen gekomen en zijn daarmee voor de komende twee jaar weer als een zeer duurzame keuze gecertificeerd.
 
De DUBOkeur hercertificeringen:
 
Isolco BV met:
 • ISOLCO stergoot (Dakgoot)
 • ISOLCO stergoot (HWA)
 
Tonzon bv met:
 • TONZON Thermoskussens (Vloerisolatie)
 • TONZON Thermosheet (Spouwisolatie)
 • TONZON bodemfolie (Bodemafsluiters)
 
Monier B.V. met:
 • Glazuron betonnen dakpannen (Dakbedekking hellend dak)
 
Withagen Bouwprodukten b.v. met:
 • Vilam® Lariks (Raamkozijn (buitengevel)
 
SealEco met:
 • Prelasti (Dakbedekking plat dak; mechanisch bevestigd)
 
VRK isolatie met:
 • Metisse isolatie (Isolatie hellend dak)
 
FDT FlachdachTechnologie met:
 • Rhenofol CV (Dakbedekking plat dak; mechanisch bevestigd)
 • Rhenofol CG (Dakbedekking plat dak; mechanisch bevestigd)
 
Bylandt Straatbaksteen met:
 • Straatbakstenen Bylandt BV - Locatie Tolkamer (Wegverharding gemiddeld belaste weg, licht belaste weg en woongebied)
 
MegaMix met:
 • Metselmortel MC5 (mortels)
 
Xtratherm met:
 • Thin-R FR ALU (isolatie plat dak)
 • Thin-R TR ALU (isolatie hellend dak)
 • Thin-R XT/CW (isolatie buitenmuur)
 • Thin-R FR MG (isolatie plat dak)
 
PPG met:
 • Sigma Siloxan Topcoat Matt (buitenmuurverf)
 
N.A.G. met:
 • dubbelwandige goot (dakgoot)
 • Rolvorm getrokken (dakgoot)
 
 
Wat is het DUBOkeur?
Het DUBOkeur is het meest toegepaste duurzaam bouwen keurmerk. Voordat een product het DUBOkeur krijgt, wordt onderzocht of de milieu-impact (milieukosten) ten opzichten van alternatieve producten laag is.
De basis van de milieukostenberekening voor het DUBOkeur® beoordeling zijn wetenschappelijke LCA gegevens. LCA staat voor LevensCyclusAnalyse en is een methode om de milieubelasting van een product ‘van wieg tot graf’ te berekenen. In het traject van wieg tot graf zijn er drie fasen te onderscheiden: productiefase, gebruiks- en onderhoudsfase en einde levensduurfase. In al deze fasen vinden processen plaats waarbij verschillende milieueffecten optreden. In een LCA worden deze uiteenlopende milieueffecten inzichtelijk gemaakt. De milieueffecten worden vervolgens vertaald naar milieukosten, zodat een vergelijking van verschillende producten binnen een bepaalde toepassing gemaakt kan worden. 
Meer informatie over de methode is hier te vinden: link
 
Progressief keurmerk
De milieu-impact van de hergecertificeerde producten is opnieuw berekend met de meest up-to-date gegevens van de productsamenstelling en de fabricage. Hiervoor hebben de producenten de actuele gegevens van hun producten doorgeven, waarmee nauwkeurig kon worden berekend of de desbetreffende producten nog steeds bij de milieutechnisch beste producten binnen hun toepassing behoren. Daarmee weet je dus zeker dat een DUBOkeur product een milieutechnische top keuze is.