levenscyclusanalyse (LCA):

TOTALE MILIEUIMPACT VAN EEN PRODUCT

Bij een LCA wordt gekeken naar de totale milieuimpact van een product van wieg tot graf. Dit proces begint bij de winning van de grondstoffen en eindigt bij de afvalverwerking. Alle daartussen liggende fasen van productie, transport en onderhoud worden meegenomen in de analyse. Zo kan een producent inzicht krijgen in de productgerelateerde milieubelasting in iedere fase van de levenscyclus van het desbetreffende product.

Vervolgens kan gefocust worden op een milieutechnische optimalisatie van het product. Met behulp van het LCA-rekenprogramma SimaPro kan het NIBE een milieuprofiel van het product genereren.

Het is ook mogelijk om een vergelijkende LCA uit te voeren. Middels het door het NIBE ontwikkelde wetenschappelijke TWIN-model zijn LCA resultaten van verschillende producten in dezelfde toepassing vergelijkbaar te maken. Daarmee kan de milieubelasting van een product ook in relatie tot andere producten beoordeeld worden.

levenscyclusanalyse (LCA)

Drie door SBK erkende LCA-deskundige werkzaam bij het NIBEHet NIBE heeft drie door Stichting Bouwkwaliteit gekwalificeerde LCA deskundigen in dienst (te weten: Rick Scholtes, Gert Jan van Beijnum en Kamiel Jansen). Dit betekent dat we als onafhankelijke derde partij LCA’s mogen toetsen voor de Nationale Milieudatabase (NMD) en MRPI/Ecoplatform. Indien u een LCA heeft uitgevoerd van een product en u wilt daarmee voldoen aan de NMD of een MRPI/Ecoplatform verklaring, dan hebben we meer dan voldoende expertise in huis om u daarmee op een efficiënte manier te helpen.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met het NIBE. Contact: info@nibe.org of telefonisch 035 - 694 82 33