Circulariteit:


De milieuprestatie van een bouwwerk kunnen we via een geharmoniseerde Nederlandse methodiek precies berekenen, maar de circulariteit helaas nog niet. Het is de ambitie van het NIBE om een Nederlandse bepalingsmethodiek voor circulariteit op te stellen. Met zo’n methode kunnen we dan de verschillende manieren om gebouwen, producten en materialen circulair in te zetten, waarderen op hun prestatie. Hiermee zouden we een prachtig instrument in handen krijgen om aankoop- en ontwerpbeslissingen op te baseren.

Het NIBE brengt een breed consortium bij elkaar om de ontwikkeling van een circulaire bepalingsmethodiek mee uit te voeren. 

Meer intresse neem contact op: m.vanleeuwen@nibe.org, 06-22754364 

 

Inleiding

Circulariteit in de Bouw is een actueel thema. Een ieder schijnt wel doordrongen van de mogelijkheden en de noodzaak, maar toch blijkt het niet eenvoudig om direct een stap vooruit te maken. Er is nog veel onduidelijk over de definities, de impact, en de uiteindelijke motivatie(s) om circulair te gaan. Met dit voorstel willen we bereiken dat er een duidelijke definitie wordt vastgelegd voor circulariteit van bouwproducten en bouwwerken (analoog aan de Bepalingsmethodiek Milieuprestaties van Bouwwerken en GWW). 
Het achterliggende doel is om een rekenmodel te kunnen maken op basis van de definitie, waarmee de circulariteit van een product of bouwwerk in getallen is uit te drukken. Als dat zou lukken, dan is het mogelijk om hier vervolgens ontwerp- en aankoopbeslissingen op te baseren. Een dergelijk instrument zou als basis kunnen dienen voor aanbestedingen, ontwerprichtlijnen en (opdrachtgever) ambitiebepaling.
 

Doelstelling

Het doel van het projectvoorstel is een algemeen geaccepteerde bepaling van de mate van circulariteit voor bouwproducten en bouwwerken vast te leggen. De Circulariteit-Index dient een eerlijk beeld te geven en minimaal de volgende onderdelen te wegen die van belang zijn voor de mate van circulariteit:
  • Vaststellen van een definitie van circulair, welke aanvaardt wordt in brede kring
  • De mate waarin gebruik gemaakt wordt van secundaire grondstoffen in het product\bouwwerk
  • Onderscheid in gebruikte secundaire grondstoffen 
  • Hergebruik van gebouwen, bouwdelen of producten
  • Onderscheid in kwaliteit hergebruik/recycling in de afvalfase 
 
 
De basis gedachte is dat elke loop in het schema een eigen waardering krijgt. Zo kunnen we wegkomen van termen als downcycling en upcycling, maar objectief vaststellen wat de waardering voor een bepaald product of bouwwerk zou worden, als optelsom van de verschillende stromen, met hun bijbehorende waarderingsgrondslagen. Voor de waardering kunnen verschillende grondslagen gebruikt gaan worden, het project gaat er mede om te bepalen welke combinatie van grondslagen effectief kan werken.
Circulariteit
NIBE is deelnemer aan Cirkelstad. De Circulariteits-Index is één van de fundamentals op 'FabCity'. ‘FabCity’ is dé campus over circulair bouwen en leven. Opgezet in het teken van Nederland als voorzitter van de Europese commissie. Besluitvormers uit Europa krijgen rondleidingen, 100 ondernemers en onderzoekers en 400 studenten zijn actief. Rond de 50.000 Europeanen zullen de -vrij toegankelijke- campus bezoeken. Deze pop-up campus representeert de stad van de toekomst. Met de ambitie om een deel autarkisch te maken, water te recyclen, afval om te zetten tot nieuwe producten en urban farming concepten op de campus te testen, zowel low- als hightech. Aanvullend op de campus is er een circulaire tour door de stad met cultureel programma.

Link naar alle Fundamentals